#
СПЕЦІАЛЬНІ ГАЗИ
Газопоршневі двигуни INNIO Jenbacher успішно працюють на різноманітному паливі.
ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ
Можливість спалювання широкого спектру газів, які вміщують водень, метан, вуглекислий газ та ін., дає можливість виробляти дешеву електроенергію і тепло(холод) з відновлювальних (піроліз біомаси, біогаз), а також з «непридатних» енергоресурсів (коксовий, доменний, феросплавний гази, відходи хімічних виробництв).
Однак утилізація цих «спеціальних» газів ставить перед виробниками газопоршневих двигунів складні задачі по адаптації конструкції двигуна та його системи управління до специфіки спалювання такого роду палив.
Утилізація спеціальних газів (шахтного, коксового, газу ферментації органічних відходів) може приносити користь не тільки від економії природного газу, але і завдяки екологічним аспектам.

GE Jenbacher має багаторічний досвід промислової експлуатації двигунів, працюючих на найширшому спектрі «спеціальних» водневмістових газів:

  • на низькокалорійних газах з теплотою згоряння 420 ккал/нм³ - всього 5,1% від теплоти згорання природного газу;
  • на чистому водні H2 - з надзвичайно низькою детонаційною стійкістю– метанове число = 0;
  • з вмістом CO>80% (дуже низька швидкість поширення полум'я та низька теплота згорання, вкрай токсичний).